Polska 2018 – wariatkowo level hard

(…) policjant podległej mi jednostki podjął interwencję oraz wykonał czynności służbowe z udziałem [imię nazwisko] który w trakcie zabezpieczenia zgromadzenia wykrzykiwał słowa cyt. „Lech Wałęsa” czym dopuścił się popełnienia czynu zabronionego o znamionach wykroczenia określonego w art. 52 § 2 pkt. 2 ustawy (…)
Pisownia oryginalna.

Ile lat zatem w Polsce Pis grozi za fotkę z Wałęsą?…