ZA CO PŁACIMY PANI BEACIE?…

18 kwietnia 2018 roku, Monika Rosa pisze na tt, że osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie zostają w sejmie i będą się domagać realizacji obietnic rządu PiS.
28 maja 2018 Iwona Hartwich informuje, że po 40 dniach zawieszany jest protest i opuszczają sejm.

W tym czasie Beata Szydło ciężko pracuje.
czytaj więcej…